Ilmanvaihtokoneen huolto

HUOLTO-OHJEITA

Ilmanvaihtojärjestelman kunnon ja toimivuuden kannalta on erittäin tärkeää, että se huolletaan säännöllisin väliajoin. Huoltoväli vaihtelee kohteen sijainnin mukaan. Mikäli kohde on kaupungissa, taajamassa tai vilkkaan liikenneväylän varrella on koneen perushuolto syytä tehdä kaksi kertaa vuodessa. Haja-asutusalueilla sijaitsevissa kohteissa huoltoväliksi riittää yleensä yksi vuosi.

 

Perushuollossa ilmanvaihtokoneen suodattimet vaihdetaan, lämmöntalteenottokenno puhdistetaan sekä koneen sisäosa imuroidaan. Yllämainitut toimenpiteet tehdään konevalmistajan ohjeiden mukaisesti. Seuraavassa pieni muistilista koneen huoltoa varten:

  1. Sammuta ilmanvaihtokone. Näin estät suodattimista irtoavan pölyn kulkeutumisen kanaviin ja huonetiloihin. Ota myös iv-koneen sulake pois päältä, jotta et saa sähköiskua. 
  2. Avaa ilmanvaihtokoneen luukku. (Kts Valmistajan huolto-ohjeet)
  3. Poista vanhat suodattimet. On kätevää laittaa vanhat suodattimet laatikoon, jossa uudet suodattimet toimitetaan. Huollon päätyttyä voit toimittaa kyseisen laatikon jäteastiaan.
  4. Mikäli koneessa on irrotettava lämmöntalteenottokenno, irrota ja pese/imuroi se laitevalmistajan ohjeiden mukaan. Tällä takaat lämmöntalteenottokennon 100% toiminnan ja säästät siten ilman jälkilämmityskuluissa. (Kts Valmistajan huolto-ohjeet)
  5. Imuroi tai pyyhi koneen sisätilat varoen. (Kts Valmistajan huolto-ohjeet)
  6. Aseta lämmöntalteenottokenno paikoilleen.
  7. Aseta uudet suodattimet paikoilleen.
  8. Sulje koneen luukku.
  9. Laita sulakkeet ja kone päälle.

 

Mikäli edellä oleva lista tuntuu sinulle liian haastavalta, niin paikalliset huoltoyhtiöt suorittavat koneen huollon hetkessä.      

 

Mitä seuraa mikäli ilmanvaihtokonetta ei huolleta määrä ajoin?

Suodattimien vaihto sekä koneen sisäosien puhdistaminen on erittäin tärkeässä osassa, kun halutaan raikas ja puhdas sisäilma. Näiden toimenpiteiden tekemättä jättäminen pilaa takuuvarmasti sisäilman, oli kyseessä sitten vanha tai uusi kiinteistö.

Suodattimen käyttöikä on yleensä puolesta vuodesta yhteen vuoteen. Tässä ajassa suodattimelle suunniteltu pölykuorma tulee täyteen ja suodattimen tekniset ominaisuudet alkavat heiketä. Heikkenemisestä merkkinä on muunmuassa selvästi alkuarvoja (puhdassuodatin) korkeampi paine-ero, joka pienentää merkittävästi asuntoon tai kiinteistöön virtaavan raikkaan ilman määrää. Paine-eron nousun lisäksi suodattimeen kertynyt pöly muodostaa oivan kasvualustan homeelle. Yhdessä lämmön ja kostean ilman kanssa tuo pölyinen useamman vuoden vaihtamatta ollut suodatin muodostaa ilmeisen terveysriskin.

Ilmanlaatuun liittyvien haittojen lisäksi huollon laiminlyönti näkyy myös ilmanvaihtokoneen ottamassa energiassa. Lähes kaikissa ilmanvaihtokoneissa ulos vietävästä jäteilmasta otetaan lämpö talteen lämmöntalteenottokennolla. Suomeksi sanottuna poistoilmassa oleva lämpö siirretään kennon kautta tuloilmaan. Mikäli vuosihuollot on unohdettu, on ilmassa olevat pölyhiukkaset tarttuneet lämmöntalteenottokennon pinnalle. Tämä pöly estää ja heikentää poistoilmassa olevan lämmön siirtymista tuloilmaan ja pienentää näin ollen kennon talteenottokykyä.  Tätä heikentynyttä talteenottokykyä joudutaan kompensoimaan jälkilämmityspatterilla eli kone joutuu lämmittämään tuloilmaa esimerkiksi sähkö- tai vesipatterilla. Tämä lisälämmitys maksaa vuodessa pahimmillaan monta kertaa yhden suodattimen hinnan.

Edellä mainittujen seikkojen jälkeen onkin helppo todeta, että tuo joidenkin kymmenien eurojen satsaus on pieni hinta verrattuna esimerkiksi homeen aiheuttamaan terveyshaittaan.