Puhdas sisäilma

Laadukas ja viihtyisä sisäympäristö on terveyden ja hyvinvoinnin kannalta tärkeä. Suomessa työikäiset ihmiset viettävät ajastaan noin 90 % sisätiloissa, pienet lapset ja vanhukset jopa enemmän.

Rakennus edistää sen käyttäjien terveyttä ja hyvinvointia silloin kun se on:

  • rakennusteknisesti toimiva ja käyttötarkoitustaan vastaava
  • tilat ovat turvalliset
  • sisäympäristöolosuhteet täyttävät niille asetetut vaatimukset

THL ylläpitää asiantuntemusta väestön altistumisesta haitallisille sisäympäristötekijöille sekä selvittää niiden yhteyttä terveyteen. THL tuottaa päättäjille ja kunnille tietoa ympäristöterveyden riskeistä ja niiden torjunnasta sekä ohjeistuksia ja toimintamalleja viranomaisten ja terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön.

Mistä koostuu laadukas sisäilma? 

Laadukas sisäilma on tuoksultaan neutraalia sekä lämpötilaltaan ja ilmakosteudeltaan miellyttävää.

Epäpuhtauksien lähteitä ovat muun muassa liikenne, kotitalouksien puunpoltto ja teollisuus, tupakointi, maaperä ja kasvillisuus, rakennus- ja sisustusmateriaalit, lemmikkieläimet sekä ihmiset itse. Sisätiloissa syntyy epäpuhtauksia myös ihmisen normaalin toiminnan, kuten ruuanlaiton, kotitalouskemikaalien käytön ja kynttilöiden polton yhteydessä.

Myös valaistus, ääniympäristö sekä rakennuksen toiminnallisuus ja ulkoasu vaikuttavat sisäympäristön viihtyvyyteen ja käyttäjien hyvinvointiin.

 

Millaisia terveysvaikutuksia sisäilmaan liittyy?

Puhdas ja raikas sisäilma tukee toimintakykyä, terveyttä ja oppimista. Sisäilmassa voi kuitenkin olla monia erilaisia haittatekijöitä, jotka aiheuttavat pääosin lieviä ja altistumisen loppuessa ohimeneviä oireita.

Lisäksi joihinkin sisäilman haittatekijöihin liittyy suurentunut sairastumisen riski. Näitä tekijöitä ovat esimerkiksi ulkoa sisätiloihin kulkeutuvat hiukkasmaiset ilmansaasteet ja tupakansavu (hengityselinsairaudet, sydäntaudit, syöpä), radon (syöpä) sekä rakennusten kosteusvauriot (astma).

Sisäilmaan liittyvän oireilun ennaltaehkäisyssä ja vähentämisessä on tärkeintä huolehtia rakennusten kunnosta ja poistaa havaitut sisäilman epäpuhtauslähteet riittävän nopeasti. Lääkärin tehtävä on huolehtia oireilevan potilaan asianmukaisesta diagnostiikasta ja hoidosta.

 

 

Miten voin parantaa sisäilman laatua?

Oikein toimivan ilmanvaihdon avulla poistat kotisi sisäilmasta epäpuhtauksia. Hyvään sisäilman laatuun ja rakennuksen kuntoon voi vaikuttaa myös huoltamalla taloa ja tarkkailemalla talon kuntoa säännöllisesti. Sisäilman laatua parantaa myös yleisimpien epäpuhtauslähteiden hallinta tai karsiminen, sekä säännöllinen siivous.

 

Miten sisäilman ongelmatilanteet selvitetään?

Kun selvitetään sisäilman ongelmatilanteita, rakennus tutkitaan, jotta löydetään mahdolliset epäpuhtauslähteet tai olosuhteet, jotka voivat heikentää sisäympäristön laatua.  Jos havaitset esimerkiksi kosteusvauriojälkiä, parketin tummumista ja maalin hilseilyä, outoja hajuja ja kosteuden tiivistymistä, selvitä niiden syy kokonaisuus huomioiden. Korjaa havaitut ongelmat mahdollisimman pian.